• Haberin Tarihi: 12 Mart 2018
  • Bu haber 231 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

İlgi: 05.02.2018 tarihli ve 30 nolu kararınız;

Yenice Platformu tarafından İl Özel İdare ve İl Genel Meclisine hitaben bir dilekçeli çağrı yapıldı.

Karabük İli, Yenice İlçesi Şeker Kanyonu üzerine hidroelektrik santralı (HES) yapılması hakkında almış olduğunuz ilgi de belirtilen kararınıza ilişkin olarak, sizlerin de pek çoğunu bildiğiniz bazı konuları yeniden hatırlatmakta yarar bulunmaktadır.

Karabük İli, Yenice İlçesi ormanlarının da içinde olduğu ormanlar, Yenice İlçesinden, Bolu Mengen İlçesine kadar kesintisiz olarak devam eden bir orman denizi oluşturmakta, bu özelliği ile Türkiye’nin en büyük blok orman alanı özelliğini göstermektedir. Bu ormanlar içinde yer alan Yenice ormanları ise Türkiye’nin odunsu tür çeşitliliği en yüksek, doğal yaşlı ve bütünlüğü bozulmamış nadir orman alanlarından birisidir. Bu kapsamda Yenice ormanlarının değeri uluslararası alanda da kabul görmüş, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 1999 yılında, Dünya’da acil olarak korunması gereken ve 9’u Türkiye’de bulunan biyolojik çeşitlilik açısından en değerli 100 sıcak noktadan birisi olarak belirlenmiştir.

Biyolojik çeşitlilik denildiğinde bilindiği gibi yalnızca orman ağaçları değil, tüm canlılar akla gelmektedir. Türkiye’de insan etkisinin görülmediği, ağaçların doğal gelişimini tamamlayarak olgunlaştığı, bu nedenle de özel bir ekosistemlerin oluştuğu “doğal yaşlı ormanları” da içeren Yenice ormanları;

• Bir ağaç müzesi niteliğinde olup, Doğu kayını (Fagus orientalis), Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana) gibi yaygın olan türlerle birlikte 47 adet ağaç ve ağaççık türü,
• Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve ODTU Kuş Gözlem Topluğu tarafından saptanmış 17 adet kuş türü,
• Blok halinde geniş ormanların güvenli olması nedeniyle, boz ayı, vaşak, kurt, çakal, tilki vb. 14 adet memeli yaban hayvanına ev sahipliği yapmakta, onların bu ormanlarda yaşamasına destek olmaktadır. Dolaysıyla, Yenice ormanlarında, ağaçların, memeli yaban hayvanlarının, kuşların ve burada sayılmayan pek çok canlının bir arada yaşadığı eşsiz bir yaşam birliği bulunmaktadır. Bu anlamda Yenice ormanları değeri biçilemeyen bir özellik göstermektedir.

Yenice ormanları kadar tanınan, Şeker Kanyonu, kanyoning için oldukça dikkati çeken, doğaya ilgi duyanların hayran kaldığı bir kanyondur. Kanyon aynı zamanda Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinden orman içi dinlenme amacıyla ziyaret edilmektedir. İnternette yapılacak bir aramada Şeker Kanyonu ile ilgili, TRT kurumunun çekimini yaptığı çok sayıda belgesel yanında, gezi gruplarının görüntülerini de içeren yüzlerce sonuç bulunabilmektedir. Bu açıdan Şeker Kanyonu, Yenice ormanları ile özdeşleşmiş ve Yenice ormanları kadar tanınır hale gelmiştir. Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Türkiye Ormanlarının Sıcak Noktaları Çalışma Grubu” tarafından 2002 yılında bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor “Yenice ormanlarının biyolojik çeşitlilik açısından en önemli yerlerinden olan tabiatı koruma sahaları ile Keltepe, Şimşirdere ve Şeker Kanyonunu içine alan 11000 ha alanın koruma altına alınmasını” önermiştir. Bu rapordan da anlaşılacağı üzere Şeker Kanyonu tabiat koruma sahaları ve biyolojik çeşitliğin korunmasının bir tamamlayıcısı veya bu koruma bütünlüğünün içinde bulunması gereken bir konum arz etmektedir.

Yenice Ormanları ve Şeker Kanyonu ile ilgili Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediye Başkanlığının kalkınma amaçları incelendiğinde, Yenice ilçesi için doğa turizmi ve ormancılık dışında herhangi bir konu olmadığı görülmektedir. Diğer yandan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan “Batı Karadeniz Bölge Planı (Zonguldak-Karabük-Bartın) 2014-2023”da da Yenice’nin kalkınma ve gelişimi için “mobilya ve orman ürünleri ile turizm” ana strateji olarak belirlenmiştir. Bu ana stratejinin gerçekleşmesi için aşağıdaki öneriler yapılmıştır:
• Şeker Kanyonun tanıtımı yapılmadır.
• Konaklama kapasitesinin artırılması kapsamında doğayla bütünleşik ağaç ve ev temalı konaklama alanları oluşturulmalıdır.
• Mantar gibi odun dışı orman ürünleri ekonomiye kazandırılmalıdır.
• Orman ürünlerinin sadece ham madde olarak pazarlanması yerine, işlenerek daha fazla katma değer kazanılması sağlanmalıdır.

Yukarıda özetlendiği gibi Yenice ormanları uluslararası düzeyde tanınan eşsiz ve özel bir orman özelliği göstermekte, biyolojik çeşitlilik açısından birçok bitki, kuş türü ve yabani hayvanını barındırmaktadır. Bu ormanlarda bulunan Şeker Kanyonu da Yenice ormanlarındaki eşsiz ekosistemin bir parçası olarak yöre halkına ekoturizm anlamında hizmet etmekte, Yenice İlçesinin kalkınmasına katkı koymaktadır. Bu kanyona yapılacak bir HES’in Yenice Kanyonu’nun özelliğinin bozulmasına, su kaynağının zarar görmesine, Yenice ormanlarındaki ekosistemin zarar vermesine yol açacağı anlaşılmaktadır. Bu anlamada Şeker Kanyonuna HES yapılması, doğaya, bilime ve ekonomiye aykırıdır.

İl Meclisi olarak, 05.02.2018 tarih ve 30 nolu kararınız Şeker Kanyonuna HES yapılmasının önündeki engeli de kaldırmıştır. Bu kararınıza dayanak olarak gösterilen, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğüne ait olumlu görüşün” ayrıntıları bilinmemektedir. Ancak Devlet Dairelerinde genellikle verilen ve “o alanda bir tesisimiz yoktur” türünden bir görüş olduğu tahmin edilmektedir.

Şeker Kanyonuna HES yapılması için aldığınız söz konusu kararı, doğa açısından gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunuz, Yenice Halkına karşı sorumluluğunuz, Karabük halkına karşı sorumluluğunuz, Türkiye’ye karşı sorumluluğunuz ve Yenice ormanlarının Dünya değeri olmasından dolayı uluslararası sorumluluğunuz gereği düzeltmenizi ve Şeker Kanyonu’na HES yapılmasını engellemenizi diler saygılar sunarım.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın