MEMLEKETİM SAFRANBOLU

  • Yazının Tarihi: 2 Ağustos 2021
  • Yazar: Hür Kalyoncu
  • Bu yazı 169 defa okundu.
  • Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Yazıda kullandığım başlık bana ait değil.
Memleketim Safranbolu, Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi Nur Çamlıca Şendemir’in doğduğu şehir Safranbolu’ya ait kaleme aldığı eserinin adı.
Eserin ön sözünde yazar, Memleketi Safranbolu’ya olan sorumluluğu şu sözleriyle dile getirmiş: ”Atalarımın ve benim doğup ,yaşadığımız topraklara duyduğum sorumluluktan dolayı; bu güzel yörede yaşanılan tüm zamanların örf, adet, gelenek ,görenek, kültürel özelliklerini günümüze kadar yansıtmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara taşımak…”
Gerçekten Safranbolu tarihi ve kültürü bizim için önemsenmesi gereken bir değerler bütünüdür.
Bu değerler , kendi özelinde tüketmeye değil üretmeye önem verir.
Başka bir anlatımla…
Günümüz tüketim toplumunun bireylerinin, hazıra konma ve uğraş/emek göstermeden kazanma anlayışına baş kaldıran bir kültürdür.
Memleketim Safranbolu adlı eser 5 bölümden oluşuyor.
Konu başlıkları şöyle sıralanmış: Tarihi ve Kültürel Çevrenin Korunması, Tarihi Kent Safranbolu, Safranbolu Çevre Sorunlarına Yönelik Alan Araştırması,Safranbolu’da Koruma ve Yaşanan Çevre Sorunlarına İlişkin Söyleşiler, Sorunlar ve Çözümleri.
Benim bu eseri okurken etkilendiğim 2 başlık oldu.
Bunlardan birincisi;Tarihi Kent Safranbolu’yu Tehdit eden Çevre Sorunları
Bu konuda yazar görüşlerini şöyle açıklamış:Tarihi kent Safranbolu’yu tehdit eden en önemli sorunlarından biri Karabük Demir Çelik Fabrikasıdır.Diğeri ise yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip,hurda süreci sonucu ortaya çıkan baca tozlarını tekrar üretime kazandırmak ve baca tozundaki çinko metalini yeniden kazanmak amacıyla kurulmuş olan Marzınc’tir.
Gerçekten şimdiye kadar bu cihetten Safranbolu’yu tehdit eden fabrika ağırlıklı çevresel sorundan hiç kimse bahsetmemişti….
İkinci başlık ise Sorunlar ve Çözüm Önerileri…
Yazar eserde Safranbolu’da koruma ve turizme ilişkin 11 sorun tespit etmiş ve sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini açıklamış…
Bunlardan birkaçını burada sıralayacak olursak….
*Safranbolu’nun ruhuna uygun bir turizm modeli yaratılamamıştır.
*Tarihi konaklar, hem yaşlanmaktan hem de bilinçsizce yapılan tadilat, bakım-onarım çalışmalarından dolayı zarar görmeye başlamıştır.
*Kentin her tarafına yeterli sayıda çöp kovalarının konulmadığını ve Mezarlık bölgesindeki şehir çöplüğünün yanması sonucu çıkan dumanların zarar verici nitelikte olduğu
*Çarşı bölgesindeki hediyelim eşyalarla tıka basa doldurulmuş dükkanlardaki malzemeler, dükkana sığmayınca yola taşmış durumdadır. Ayrıca daha önceleri doğal gölgelik olan üzüm asmalarının yerini perdeler almıştır.
*Tarihi yapıların ve kültürel varlıkların bakımının ve sorumlu kurumların çevreye ilişkin bilgilendirme çabalarının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
Bunlar yazarın saptadığı sorunlardan birkaçı…
Yazarbu sorunları çözmek için eserinde 17 öneride bulunmuş…
Bunlardan bazıları…
*Turistlerin yoğun olduğu gün ve saatlerde Çarşı bölgesinin trafiğe kapatılması
*Trafik sorununu çözmek için Kıranköy’de çok katlı otopark yapılması
*Yangın önlemlerinin tüm restorasyon çalışmalarında zorunlu olması ve tarihi konaklara sadece cephe sağlıklaştırma yapılmaması
*STK’ların Safranbolu konaklarını kiralamalarının ve satın almalarının özendirilmesi
*Safranbolu’nun tarihi kent özelliğinin sürdürebilirliği için yerel yönetimlerin,meslek sahiplerinin,sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun her kesimindeki insanların birlikte çalışması(nın)gerekli olduğu
Sözü fazla uzatmaya gerek yok.
Nobel Akademik Yayıncılık tarafından Mayıs 2021 ‘de basımı gerçekleştiren Memleketim Safranbolu , Safranbolu’ya gönül vermiş herkesin okuması gereken bir eser.
131 sayfalık eser , Safranbolu ile sorunları çözmek isteyen ilgililere rehberlik anlamında çok büyük katkı sağlıyor.
Ne diyelim…
Emeğine ,bilgine sağlık Nur Çamlıca Şendemir….

Bir Yorum Yazın