Güleç Ailesinden Açıklamalara Sert Cevap

 • Haberin Tarihi: 29 Temmuz 2020
 • Bu haber 5705 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Kurucu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Kamil Güleç ile Çağrı Güleç, şirket yönetim kurulunca kendilerine yönelik yapılan açıklamaya cevap verdi.
Güleç ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Tarihinde örneği görülmediği şekilde KARDEMİR AŞ.’nin kişisel ihtiraslarla tartışma mevzi haline getirilmesini, polemiklerle toplumsal hayatın meşgul edilmesini tasvip etmediğimizin bilinmesini diler, herkesin sağduyulu ve serinkanlı hareket etmesinde müşterek fayda mülahaza ettiğimizi arz ederiz” ifadelerine yer verildi.
Dün yapılması kararlaştırılan olağan genel kurulunun toplantı yeter sayısının sağlamaması nedeniyle Bakanlık temsilcisi tarafından ertelenmesi sonrasında Kardemir AŞ yönetim kurulu olarak yayınlanan, nezaketsiz, üslubuyla bir sanayi ve ticaret şirketini temsilden uzak duyuruya büyük bir üzüntüyle, hayretle vakıf oldukları ifade edilen açıklamada, “ Tarihinde örneği görülmediği şekilde Kardemir AŞ.’nin kişisel ihtiraslarla tartışma mevzi haline getirilmesini, polemiklerle toplumsal hayatın meşgul edilmesini tasvip etmediğimizin bilinmesini diler, herkesin sağduyulu ve serinkanlı hareket etmesinde müşterek fayda mülahaza ettiğimizi arz ederiz. Diğer taraftan yanıltıcı, yanlış bilgiler içeren bu ilana karşı; kamuoyunun, yatırımcılarımızın doğru bilgilendirilmesi yönetim kurulu üyesi olarak görevimizdir. Evvela bildirmek isteriz ki Kamil Güleç, 27.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısına COVIT-19 salgının oluşturduğu tehlike ve riskler sebebi ile Elektronik G.K. sistemi ortamında katılmıştır. Hazirun cetvelinde ismi listelenmiştir. Genel kurulun toplantı nisabının sağlanmaması sebebiyle ertelenmesinin mesuliyetinin Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç’e yüklenmesi izansızlıktır. Olağan genel kurul toplantısının yapılabilmesi için yüzde 25 oranında sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması zorunluluğunun ve bunun sağlanamamasından esinlendiği gözlenen öfkenin, toplantıya katılım sağlamayan tüm hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza yönelik olduğunu da unutmamak gerekir. 2017 yılında Çağ Çelik AŞ. ile Kardökmak AŞ. ve Karçel AŞ. arasında gerçekleştirilen pay alım-satım işlemleri, üç (3) defa Sermaye Piyasası Kurulunun denetim ve gözetiminden geçmiş, bu işlemlerde halka açık ortaklık statüsündeki şirketimizin kârının veya mal varlığının azalttıldığı, emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapıldığı yönünde bir karar tensip edilmemiştir. Duyuruda geçen Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/10 E., 2019/260 K. sayılı ilamının konusu pay alım-satım işlemlerinin hukuka aykırılığının tespit ve edası değil, 2017 yılı genel kurulunda alınan seçim kararın iptalidir. Kukla eliyle açılan güdümlü dava, bağımsız Türk Yargısı tarafından reddedilmiştir. Şirketimiz lehine sonuçlanmış bir davanın, aleyhimize istismara kalkışılması himaye edilemez” denildi.
“Hukuka riayetsizliktir”
Çağ Çelik AŞ. ile Kardökmak AŞ. ve Karçel AŞ. arasında 2017 yılında gerçekleşen pay alım-satım işlemleri neticesinde Kardökmak AŞ. 20 milyon 643 bin 338 TL, Karçel AŞ. 21 milyon 740 bin 171 TL kâr elde ettiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yani şirketimizin bağlı şirketleri olan Kardökmak AŞ.ve Karçel AŞ. toplamda 42 milyon 383 bin 509 TL kurum kazancı elde etmişler; bunları defter ve belgelerine, finansal kayıtlarına işlemişlerdir. Bağlı şirketlerin elde ettikleri kârların, şirketimiz Kardemir AŞ.’nin de kârını oluşturacağı son derece açıktır.
Özenli bir yönetici gibi davranılarak Kardökmak ve Karçel’de elde edilen 42 milyon 383 bin 509 TL kurum kazancının, Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi uyarınca istisnadan faydalanması için yapılan başvuru Vergi İdaresince kabul edilmiştir. Yine, Karabük Defterdarlığı, Genel Müdürlüğünün 03.12.2019 ve 04.12.2019 tarihli özelgesiyle vergi istisnasından yararlanılabileceği şirketimiz Kardemir AŞ.’ye bildirilmiştir. Hal böyle olmasına rağmen, yönetim kurulunda bağımsız üyelerle birlikte çoğunluk oluşturularak, şirketimizin zararına söz konusu duyuruda adı geçen üyelerin imzalarıyla istisna uygulamasından vazgeçilmiştir. Değinilmesi gereken bir diğer nokta ise, söz konusu pay alım-satım işlemlerinin Karçel AŞ. Kardökmak AŞ. ve şirketimiz finansal tabloları ile faaliyet raporlarına yansıtıldığı, bu işlemler için yönetim kurulu üyelerinin tamamının 2017 yılı olağan genel kurulları olan 28.03.2018 tarihli olağan toplantılarda ibra edildikleridir. Zaten ibra edilen Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç’in ibra olmayabilecekleri endişesini taşıdıklarının söylenmesi her şeyden evvel hukuka riayetsizliktir. Zira Türk Ticaret Kanununun 558’inci maddesi gereğince ibra kararının, bir başka genel kurul kararıyla kaldırılması mümkün değildir. Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç, yönetim kurulu üyesinin şirketimiz menfaatlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle gözetmek borcu altında olduklarının bilincinde olarak; şirketimizi zarara uğratan yönetim kurulu kararlarına karşı muhalif kalmışlardır. Yönetim kurulu başkanından ve yönetim kurulundan, mal alımlarına ve diğer iş ve işlemlere yönelik defalarca bilgi alma talebinde bulunulmuş ise de bu makul istirhamları karşılanmamış, reddedilmiştir. Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç’in kararlara karşı muhalefet şerhleri, duyuruda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin şahıslarına değil, şirketimizi zarara uğratan iş ve işlemlere karşıdır. 2019 faaliyet yılında şirketimiz zararı da bunun en bariz göstergesidir. Karçel AŞ. ve Kardökmak AŞ. portföyünde bulunan Kardemir A ve D grubu hisselerinin satılmaması yatırımcıların menfaatini korumak için değildir. Bu tamamen, yönetim kurulunda çoğunluğu oluşturan yönetim kurulu üyelerinin ve temsil ettikleri grupların menfaatinedir. 27.07.2020 tarihli genel kurul toplantısı hazirun cetveline, Kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak, toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınamayacak Karçel AŞ. ve Kardökmak AŞ. hisselerinin de yazdırılmasıyla asıl gaye afişe olmuştur. Genel kurulca onaylanmış geri alma programı olmadığı sürece halka açık anonim ortaklıklar, gerek kendileri gerek bağlı şirketleri aracılığıyla elde ettikleri kendi paylarını, edinme tarihinden itibaren bir (1) yıl içerisinde elden çıkarmak zorundadırlar. Şirketimiz genel kurulunca onaylanmış bir geri alma programı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle KARÇEL AŞ. ve KARDÖKMAK AŞ. portföyünde olan Kardemir A ve Kardemir D hisselerinin elden çıkarılması mevzuat gereğince mecburidir. Kardemir yönetim kurulunun duyurusunda ismi geçen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, maalesef uzun süredir bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyeler görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapmalıdır. Kayıkçı kavgası bizim işimiz değildir. 25 yıldır Kardemir’imizin menfaatlerini her şeyden üstün tuttuğumuz, büyük bir özveri ile emek ve iş gücümüzü şirketimizin gelişimine, büyümesine tahsis edişimiz devlet ve iş hayatının takdirindedir. Bizim için önemli olan insanımızın işini, aşını büyültmek, devletimizin ortaya koyduğu büyüme ve kalkınma hedeflerine hizmet uğrunda koşmaktır. Türk sanayisi olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesine katkıda bulunmaktır. Gelinen noktada; Türkiye’mizin önde gelen sanayi kuruluşu olan şirketimizin ve siz değerli yatırımcılarımızın, yöre halkımızın, çalışanlarımızın menfaatlerini her zaman gözeteceğimizi; hukuksuzluğa, şirketimiz zararına yol açan iş ve işlemlere karşı asla musamaha göstermeyeceğimizi ve bu amaçla kanunların bizlere tanıdığı hak ve yetkileri, sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurmaktan ve taahhüt etmekten büyük bir onur duyduğumuzu bildirir, saygılar sunarız.”

Anahtar Kelime:

Bu yazıya 2 Yorum Yapıldı.

 • Avatar
  Bekir
  29 Temmuz 2020 19:41

  Birilerinin avukatı.net sitesine göre metin kendilerine gelmediginden mi yoksa suçlayacak birsey bulamadigindan mi yine anlamamiş.şimdi de diğer karabüklü kuyumcu hayrattine takmış.2 yıl önce Allah kamil amcaya uzun òmur versin Kardemir Onlarin sayesinde Kardemir oldu dualarının yerini beddualar aldı.Zamaninda sendikalaşmadada ayni oyunlari yaparak yüzlerce iscinin ekmeginden eden akrabası diger gazateciyle.

 • Avatar
  BEKİR
  30 Temmuz 2020 01:15

   07 Kasım 2018 17:36 Tarihinde yayınlandı.

   

   61 kez görüntülendi.  5 yorum

  GEREKLİ AÇIKLAMA… 

  Dün yazdığımız “Karabük’ün Zenginleri ve Geride Bıraktıkları” yazımız, kamuoyunda bir hayli okundu ve ilgi gördü.

  Yazımızda her ne kadar çok doğru teşhis ve tespitlerde bulunduğumuz belirtilse de de bazı önemli eksikliklerimizin olduğunu da inkar edemeyiz.

  Toplumsal ve hassas bir konuyu ele aldığımızdan dolayı yazıda yaptığımız eksiklikler, yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi için bu “Gerekli Açıklamayı” yayınlama zorunluluğu hissettik.

  Yazımızda Karabüklü zenginlerin, diğer illerdeki varlıklı kişilere nazaran geride ne kadar toplum yararına eserler bıraktıkları idi.

  Bazı Örnekler vermiştik…

  Ve bazı kişiler ile aileleri de üzülerek eleştirmiştik.

  Hakkın rahmetine kavuşan Mutullah Yolbulan’ın da geride kendi ismini yaşatacak bir eserinin bulunmadığını yazımızda paylaşmıştık.

  İşin gerçeği, Mutullah Yolbulan ismini taşıyan Karabük’te bir okul, bir camii, bir huzur evi, kimsesizler bir barınma yurdu yok.

  Fakat yazımızda Rahmetli Mutullah Yolbulan’a ve oğulları Sayın Mustafa Yolbulan ile Şadi Yolbulan başta olmak üzere, varislerine haksızlık yaptığımız bir özeleştirimiz olacaktır.

  KARDEMİR A.Ş.’de 20 yıla yakın Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan rahmetli Mutullah Yolbulan’ın ve Allah uzun ömürler versin, Sayın Kamil Güleç’in gerek özelleştirme sürecinde, gerekse 2000’li yıllardaki global Demir Çelik krizindeki o buhranlı yıllarında KARDEMİR için verdikleri mücadeleyi inkar edemeyiz ve ettirmeyiz de.

  Özellikle KARDEMİR’in mali kriz içinde olduğu çıkış yolları kapalı olan o 2000’li yıllarda kendi ticari hayatlarını risk ederek, taşın altına gövdelerini de koyduklarını inkar edemeyiz, ettirmeyiz.

  Gelelim yazımızın içeriğindeki eksikliklere…

  Rahmetli Mutullah Yolbulan’ın Karabük Üniversitesi külliyesindeki eski Fen Edebiyat Fakültesi, Şimdiki Tıp Fakültesi binasını bizzat Yolbulan’lar olarak yaptırdığını birçok kişi bilmez.

  Düzce’de Gökşen Mustafa Yücel adına yaptırılan Lise’nin 2006 yılındaki açılışında dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Karabük’ün ağabeyisi Mutullah Yolbulan’da Karabük Üniversitesine Fakülte Binası yapacak” müjdesi vermişti ve hemen akabinde Yolbulan’lar olarak Fakülte inşaatına başlanmıştı.

  O dönem rahmetli Mutullah Yolbulan’ın yaptırdığı Fen Edebiyat Fakültesi olarak açılışı yapılan bina şimdi Tıp Fakültesi olarak hizmet vermekte.

  Öte yandan KARDEMİR A.Ş’nin Karabük Üniversitesinde yaptığı, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Demir Çelik Enstitüsü binalarının yapım kararının altında da başta Rahmetli Mutullah Yolbulan ve Sayın Kamil Güleç’in imzaları ile büyük gayretleri vardır.

  Karabük üniversitesine, KARDEMİR tarafından yaptırılan Fakülte binalarının kazandırılmasında bu iki ismi kimse inkar edemez… 

  Sonuç olarak; bu eksikliğimizi giderip, Yolbulan ailesine kendi yazımızda yer veremediğimiz hakkını iade etme erdemliliğini göstermiş olalım.

  Öte Yandan Karabük’ün amcası olan rahmetli Mutullah Yolbulan’ın doğduğu memleket her ne kadar Kayseri olsa da ebedi istiratgahı Karabük’tür ve Karabük’e verdiği katkılar unutulmamalı.

  Oğulları Mustafa Yolbulan ile Şadi Yolbulan başta olmak üzere, kardeşi Ahmet Zeki Yolbulan ve oğulları Murat ile Burak Yolbulan’ın memleketlerinin de Karabük olduğunu kabul ederek, rahmetli Mutullah Yolbulan’a yakışır hizmetlerinin devam etmesini kamu adına bekliyoruz.

  Bir çift sözümüz de Sayın Mustafa Yolbulan’a…

  Sayın Mustafa Yolbulan, çok iyi eğitim almış, kendini iyi yetiştirmiş bir iş adamı ve en verimli çağında bulunuyor.

  Her ne kadar kendileri İstanbul’da yaşasa da bir ayakları Karabük’te bulunuyor ve bulunacak ta.

  Bu sebepledir ki, Sayın Mustafa Yolbulan’ın babasının izinden yürüyerek, Karabük’e büyük hizmetler vereceğine de inanıyoruz.

  Ve diyoruz ki…

  Yine de size ve rahmetli babanıza yakışır bir eseri yaptırmayı düşünün.

  Mesela “Mutullah Yolbulan Karabük Kadın Sığınma Evi”

  Son olarak geçtiğimiz yazımızda Diler Holding’in kurucusu rahmetli Mustafa Yazıcı’nın Yenimahalle’ye yaptırdığı Yazıcı Lisesi’ni de unutmayarak hayırla yad edelim.

   PAYLAŞ TWITTLE GOOGLE+ LINKEDIN

  WhatsApp İle Paylaş

  5 adet yorum var.

  safranbolu dedi ki:

  09 Kasım 2018, 07:14

  Karabük Üniversitesine yapılan önemli hizmetler Genel Müdür Sn. Fadıl DEMIRELin yoğun emek ve çabalarıyla fabrikada yoğun yatırım döneminde yapılmış olup, hele hele DÇ ENSTITÜSÜ-!! alternatifsizdir, bilen bilir benim diyen yaptıramaz sorsan önemini tarif edemezler. Ver Allahım ver. İsterken hiçbir şey unutmuyorsunuz ama yapılan hizmetleri sepete atıp üstünü örtüyorsunuz. Yolbulana da gerçekten haksızlık ettiniz. Yıne Karabüklü – Karabüklü olmayan ayrımı içindesiniz. Egosu olmayan, üretim odaklı insanlar iki kurum yaptırıp kendi adını özellikle koydurup hayırsever görünmeyen gerçek babayiğitlerdir. İmaj çizip alttan alttan eşeleyen tipler değildir. Bu imajı verenlerden daha büyük hizmetleri olup adı sanı geçmeyen ne adamlar var. Ne Çabuk unutuyorsunuz. Hepsini tek tek hatırlatmak mı gerekiyor?

  Cevapla

  Delm dedi ki:

  08 Kasım 2018, 19:50

  İnsan var arkadan gelenlere bir şey bırakır. İnsan var gidenin yerini aratmaz? İNSAN çok önemli bir varlıktır. Varlığı da olur yokluğu da…!

  Cevapla

  Adnan dedi ki:

  08 Kasım 2018, 08:36

  Acarları da yazsaydınız safranboluda listelerde gecmezler ama sefik amcadan biraz daha az zenginlerdir.Ali sami acar kiraları toplayan kisi.birine vir yudum su verdikleri bir çeşme yaptikları vâki olmamistir.bunlarida yazın lütfen..

  Cevapla

  Gazetecilik dedi ki:

  08 Kasım 2018, 00:21

  Sayin Baskaya

  Gazetecilik iste budur, sizi kutluyorum sehrin ihtiyaclarini,aciliyetlerini gucu olabilene,yetebilecek olana araci olmaktir. Bu sehrin degerlerine, is adamlarina sahip cikmamiz gerekiyor eksi veya arti taslamak yerine sahip cikalim onlarda degerlerini kaybetmeyip sehre, bizlere emekcilere ekmek kapilari acsinlar degerler yaratsinlar her ne olursa olsun bu sehre yukarida saydiginiz yasiyan vefat eden degerler.bir daha gelmez sahip cikalip yapilanlara yapacaklarina sonucta bu insanlar yatlarda katlarda bu sehrin disinda hatta ve hatta ulke disinda yasamlarini surdurup etliye sutluye karismayabilirdi ortada bir KARDEMIR gercegi var gercekten ciddi olarak elinintasin altina koyanlardan Allah razi olsun bugun sorun.olarak gordugumuz trafik bile Kardemir sayesinde ya Kardemir.kapanip yok olsaydi …..

  Cevapla

  aziz dedi ki:

  07 Kasım 2018, 20:04

  bi kent hastanesi bi kadın sığınma evi asıl ihtiyaç üniversiteden karabük merkeze teleferik.

  Cevapla

  Bu habere yorum yazın

  İsim (gerekli)E-Posta (gerekli)

   ÖNCEKİ SONRAKİ 

  Tüm Hakları Saklıdır © 2020
  Karabük’ün en çok ziyaret edilen haber sitesi.

  WhatsApp Hattı 0 506 091 00 78

   

   Masaüstü Görünümüne Geç 

Bir Yorum Yazın