İl Genel Meclisi Toplandı

  • Haberin Tarihi: 1 Temmuz 2021
  • Bu haber 1279 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet SÖZEN “KÖYDES Projeleri kapsamında,Karabük’e tahsis edilen 27 milyon 187 bin 680 lira para tahsis edilmişti. Hafta başı itibari ile bu paranın yüzde 50 si serbest bırakıldı ve ilgili hesaplara aktarıldı. 2021 Yılı içerisinde yol sektöründe 18 proje ve 30 kilometre asfalt planlaması yapıldı. Aynı zamanda 12 bin ton malzeme üretimi de planlandı..”  açıklamalarını yaptı.

Haber ;Nurhan Deveci,Nuray Öztürk,Tuğba Yılmaz

Karabük İl Genel Meclisi temmuz ayının ilk toplantısını dün yaptı ve Meclis Başkanı Ahmet SÖZEN üyelere, özellikle,KÖYDES Projeleri kapsamında gelen ödeneklerle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi..

Temmuz Ayı İl Genel Meclisi toplantılarının birinci birleşimini açıyorum. Bu vesile ile hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İlimize ‘Köylerin altyapılarını güçlendirme’ projeleri kapsamında kısa adı KÖYDES olan 27 milyon 187 bin 680 Tl ödenek tahsis edilmişti. Hafta başı itibariyle bu ödeneklerin yüzde 50’si serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılan ödenekler ilgili hesaplara aktarıldı. İl ve ilçelerimizdeçalışımlarastart verilmişoldu. Bu yıl yapılacak çalışmalara kısaca belirtecek olursak 2021 yılı için yol sektöründe 18 adet proje ile 30 km asfalt yapımı planlandı.Aynı zamanda 12 bin tonmalzeme üretimide planmış durumdayız.

BSK’ya yapılması planlanan yollarımızda ilçelerimizde asfalt ta hazırlık ve altyapı çalışmaları yol genişletme, serbestleştirmeçalışmaları tüm hızıyla devametmektedir. Bayram sonrasında asfalt plenti de faaliyete geçecek. İlçelerimizde planlamış olduğumuz tüm yolların asfaltla kaplama işini gerçekleştirmiş olacağız. İçme suyu sektöründe ise 20 adet proje ile 29 köy 6 yerleşim yeri olmak üzere toplamda 25 ünitede liseli terfi döşeme kağıdı yapımı ve depo yenileme çalışmaları ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı programa alınmış olup KÖYDES yönetimde  il ve ilçelerimizde idare çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Ben Karabük il genel meclis başkanı olarak Karabük için en iyisini yapmanın hazır ve gayreti içindeyim. Ben Karabük İl Genel Meclis Başkanı olarak Milletvekillerimizin sayın valimizin desteğini gayretini  ve çabalarını taktirle karşılıyoruz. Bu KÖYDES projelerine ilave projelerle ilçelerimizde ek programlar y yapma imkanına sahip olacağız.

Daha sonra İl Genel Meclisi Gündeminde sunulan aşağıdaki maddeleri “ Basına kapalı olarak” görüştü ve karara bağladı.

Düzçam Köyü Yangın söndürme ve sulama amaçlı borulu isale hattının (2.000 metre) yapımı,büyük ve küçük baş hayvanların istifadesi için içme suyu yalağı yapımı,Karaağaç Köyü Aşağı mahalleye ait halen tarımı yapılmayan yaklaşık 17 da arazi borulu isale hattıyla (yaklaşık 200 metre) su sağlanması ve hatta Karaağaç Köyünün doğabilecek müstakbel içme suyu ihtiyacına binaen yapılacak drenajdan temiz su temini imkanı sağlanabilecektir. İsale hattı kazıları ve drenaj alanına ilişkin kazı ve dolgu çalışmaları ile malzeme nakli idare iş makinaları ile yapılabileceği için bent yapımı, drenfleks boru ve ilave yaklaşık 200 metre su borusu teminine yönelik ihtiyaçlar,cüzi miktarda bir ödenekle çözülebilecektir.Akdere ve Taşoluk mevkileri arasında yapılması planlanan isale hattı ile Karaağaç Köyü Aşağı Mahalle hudutlarında yapılması düşünülen drenaj, hayvan içme suyu yalağa ve anılan 17 dekar araziyi cazibe ile sunulacak isale hattı yapımından ibaret çalışmaların,uygulama aşamasına geçebilmesine ait hazırlanan komisyon raporunun kararı bağlanması.

Karabük İli Yenice İlçesi Örenköy Köyü Merkez Mahallesi isale öngörülen Q=0,230 It/sn verimli ‘Kirenpınar’ membasının Q=0,200 It/sn’lik kısmının adı geçen mahalleye, içme suyu ihtiyacı olarak kalan Q=0,300 It/sn’lik kısmının doğaya bırakılarak  tahsis edilip edilmemesine ait hazırlanan komisyon raporunun karar bağlanması.

İlimiz Safranbolu İlçesi Örencik Köyünde, tapuda 177 ada 13 parselde kayıtla taşınmaz üzerine ‘Konut Alanı ‘ amaçlı olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.

İlimiz Eflani İlçesi Karacapınar Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı uygulamlarında bazı aksaklıklar ve vatandaş talepleri olduğu görülömüştür.Plan kapsamında korunacak duvar/avlu duvarları olarak gruplandırılmış olan duvarların geçmişten beri yapılageldiği şekli ile korunduğu, nacak bu duvarların mülkiyet sınırları ile uyuşmamasından kaynaklanan sorunların yaşandığı, ayrıca OTA alanı olarak belirlenmiş olan alanlarda müştemilat;samanlık,depo,vb. yapıların yapılabileceği plan notlarında belirtilmiş, ancak bölgedeki konut yapacak parsellerin azlığı sebebi ile vatandaşların bu bölgelerde , yaşamsal gereklerini sağlayacak uygulamalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları revizyonuna ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.

İmar Planlarının onaylanması ve bu konuda İl Genel Meclisimizce alınmış olan kararlar ile prensip haline gelmiş olan hususların İmar Planı onaylanması sırasında alınmış olan Meclis Kararlarımızdan ve bu hususta diğer idarelerin Meclis Kararlarından araştırılarak bir rapor haline getirilerek karara bağlanmasının uygulayıcılar açısından ve idaremiz açısından fayda sağlaycağına ait komisyon raporunun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması

2020 yılı Ağustos ayında İl Genel Meclisinde alınan kararların neticelerinin araştırılmasında ait komisyon raporunun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması.

İdaremizin tasarrufunda bulunan ve alt kiracılık sözleşmesi ile 5 yıllığına işletme hakkı kiraya verilen Safranbolu İlçesi, İncekaya B Tipi Mesire yeri için kalan Tokatlı Kanyonu Yürüyüş Parkurunun, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesi (0) bendi ile kira sözleşmesinin 17’nci maddesi gereğince, Tokatlı Kanyonu Tesisinde 2’nci yıl (06.07.2021-06.07.2022) dönemini kapsayan giriş ücretinin; TUİK tarafından Haziran ayında açıklanan TÜFE (oniki aylık ortalama değişim oranı göre) 14,13 oranı ile piyasa ve pandemi koşulları birlikte dikkate alınarak 2021 yılı giriş ücretinin 5.50 TL olarak belirlenmesine ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın