30 temmuz - Bölgenin Sesi Gazetesi

Şen­lik­le­rin Bu Yıl 7’ncisi Ya­pı­la­cak

İki yıl­lık bir ara­nın ar­dın­dan Gök­te­pe Şen­lik­le­ri bu yıl 30 Tem­muz’da ya­pı­la­cak. Çel­tik Köyü Muh­tar­lı­ğı ve Çel­tik Köyü Yar­dım­laş­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği ta­ra­fın­dan...