türk devletleri - Bölgenin Sesi Gazetesi

Küresel bir güç: Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı, yalnızca üye devletleri birbirine bağlayan ortak vizyon, karşılıklı çıkarlar veya entegrasyondan ibaret değildir. Bu teşkilat ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze da...