Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - Bölgenin Sesi Gazetesi